Các trang trại không gây ô nhiễm môi trường

Cử tri xã Trà Tân (Đức Linh) phản ánh: Trang trại gà, vịt của bà Lê Thị Thanh và trại heo của ông Nguyễn Chí Hùng tại xã Trà Tân đã gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhưng các ngành chức năng huyện chưa kiểm tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Các ngành chức năng huyện Đức Linh đã kiểm tra 3 trang trại chăn nuôi gà, vịt của bà Lê Thị Thanh tại xã Trà Tân cho thấy: Các trang trại đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và UBND huyện Đức Linh xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Các trang trại đã thực hiện chế độ báo cáo quan trắc môi trường theo đúng quy định. Các trang trại đang chăn nuôi 200.000 con gà đẻ trứng, 4.000 con vịt đẻ trứng, với lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi khoảng 70 m3/ngày đêm, chủ yếu phục vụ cho gà, vịt uống, không phát sinh nước thải. Đối với lượng phân gà, vịt phát sinh khoảng 2,5 tấn/ngày, trang trại xử lý theo công nghệ Nhật Bản, bằng cách ủ vi sinh trong kho được xây dựng kín 2 tháng rồi đóng bao xuất bán cho các hộ dân ở Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng.

Tại thời điểm kiểm tra về cảm quan không có mùi hôi phát tán từ hoạt động chăn nuôi gà, vịt và kiểm tra kết quả mẫu phân tích trong báo cáo quan trắc môi trường của trang trại thì tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, UBND huyện Đức Linh đã yêu cầu chủ trang trại nhanh chóng xuất bán các bao phân gà, vịt, không được lưu giữ lâu trong kho, nhằm tránh phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường không khí. Thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và chế độ báo cáo quan trắc môi trường đúng quy định.

Đối với trang trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Trí Hùng tại xã Trà Tân được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã thực hiện đúng chế độ báo cáo quan trắc môi trường. Trang trại đang chăn nuôi 860 con heo nái đẻ, 4.700 con heo thịt, với lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi khoảng 45 m3/ngày đêm và toàn bộ lượng nước thải được thu gom vào hệ thống xử lý. Nước thải sau khi xử lý được tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi heo, không xả thải ra môi trường. Khối lượng phân heo phát sinh, trang trại đưa vào hệ thống ép phân khô, với công suất ép 4,8 tấn/ngày đêm. Phân khô sau khi ép được đóng bao xuất bán cho các hộ dân trong và ngoài tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra về cảm quan thỉnh thoảng có mùi hôi phát tán từ các hồ xử lý nước thải và kiểm tra kết quả mẫu phân tích trong báo cáo quan trắc môi trường của trang trại thì tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.

Như vậy, về hồ sơ pháp lý các trang trại chăn nuôi gà, vịt, heo của bà Lê Thị Thanh, ông Nguyễn Trí Hùng tại xã Trà Tân đã thực hiện đầy đủ, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh và chấp hành đúng các quy định bảo vệ môi trường.

BTO