Cần xử lý nghiêm các hộ xây nhà nuôi chim yến trái phép

Cử tri xã Sùng Nhơn, Đức Linh phản ánh: Tình trạng các hộ dân tự ý xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu dân cư, trên đất trồng lúa, gây tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường. Nhưng các ngành chức năng huyện chưa kiểm tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Hiện nay trên địa bàn xã Sùng Nhơn, Đức Linh có 24 nhà nuôi chim yến xây dựng tự phát trong khu dân cư, trên đất canh tác lúa, trong đó có 8 hộ dân xây nhà nuôi chim yến sau tháng 6/2018. Đây là nghề cho sản phẩm đặc thù, có giá trị kinh tế cao, nên các hộ dân đã tự ý đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép, gây tiếng ồn, làm ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Các ngành chức năng xã, huyện đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ dân tự ý xây dựng nhà nuôi chim yến ngoài vùng quy hoạch. Ngày 4/6/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1402/QĐ-UBND, quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tại điểm 3, điểm 4, Điều 4 của quyết định trên có nêu: Đối với các cơ sở dẫn dụ, gây nuôi chim yến hoạt động trước ngày quy định này có hiệu lực, gây ảnh hưởng môi trường và người dân sinh sống xung quanh thì chủ cơ sở dẫn dụ, gây nuôi chim yến phải có biện pháp khắc phục theo quy định. Cơ sở dẫn dụ, gây nuôi chim yến có sử dụng âm thanh để dẫn dụ thì thiết bị phát âm thanh dẫn dụ phải đảm bảo không vượt quá 70 đề xi ben A. Nếu không khắc phục được thì cơ sở dẫn dụ, gây nuôi chim yến phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của UBND tỉnh và lập quy hoạch vùng nuôi chim yến. Thành lập tổ kiểm tra liên ngành huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép và niêm yết công khai vùng quy hoạch nuôi chim yến.