Đất quốc phòng sao lại cho dân mượn sản xuất ?

Ông Nguyễn Văn Sơn và một số hộ dân ngụ tại xã Đa Kai (Đức Linh) phản ánh: Tại khu vực thôn 9, xã Đa Kai có 58 hộ dân hiện đang ở và sản xuất tại đây đã hơn 30 năm, nhưng cơ quan quân sự huyện nói rằng đây là đất quốc phòng được huyện đội quản lý cho nên người dân không thể làm giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất. Nhưng nếu là đất quốc phòng sao lại cho dân mượn nhiều năm nay…

Nguồn gốc đất

Tìm hiểu vấn đề người dân phản ánh chúng tôi được biết: Khu đất này nguyên là khu căn cứ phía Nam xã Đa Kai, huyện Đức Linh do đơn vị H74 – phòng hậu cần của Tỉnh đội Thuận Hải (cũ) quản lý, sử dụng từ năm 1978, sau khi tiếp nhân lại  của Tiểu đoàn 3 nông trường La Ngà (đây là khu căn cứ phía nam của tỉnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước). Năm 1985 đơn vị H74 giải thể và sáp nhập vào trại Bình Minh (cơ sở 2), diện tích khu đất khoảng 78ha. Ngày 4/4/1994 Bộ Tư lệnh quân khu 5 có Quyết định số 38 về vị trí đóng quân của khu căn cứ phía nam. Sau đó, ngày 13/6/1997 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 407 phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng, trong đó có khu căn cứ phía nam tại xã Đa Kai với diện tích 78,6ha. Năm 1999 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã cùng Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Đức Linh và UBND xã Đa Kai đã khảo sát xác định ranh giới đo vẽ hiện trạng khu đất. Qua đó cho thấy hiện trạng đất khu căn cứ phía nam xã Đa Kai có tổng diện tích 135ha. Cơ quan chức năng lý giải diện tích đất tăng là do trong quá trình sử dụng từ năm 1978 đơn vị H74 có khai hoang mở rộng thêm. Tuy nhiên, sau đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã cắt giảm diện tích  giao lại cho địa phương để làm đường; cắt bỏ phần diện tích chồng lấn với 4 hộ dân đã được UBND huyện Đức Linh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất dân mượn

Với những căn cứ pháp lý nói trên đối với diện tích đất Khu căn cứ phía Nam xã Đa Kai đã được UBND tỉnh thống nhất xử lý diện tích đất tại Quyết định số 3615 ngày 16/12/2015 và đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BY 629599, BY 629600, BY 629598 ngày 19/1/2016 cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích 92,2ha. Ngoài ra, còn diện tích đất khoảng 8,8ha, trong đó 6,6ha có 3 hộ lấn chiếm xây dựng nhà ở và trồng cây trên đất, do đó chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Điều đáng lưu ý là trong quá trình quản lý, sử dụng đất Khu căn cứ phía Nam xã Đa Kai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Linh đã thỏa thuận cho một số hộ dân hợp đồng khoán đất sản xuất nông nghiệp. Được biết, hiện nay có 93 hộ hợp đồng mượn đất, trong đó có 19 hộ đã xây dựng nhà ở. Đối với các hộ này Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Linh đã tổ chức làm việc; các hộ có giấy thỏa thuận mượn đất với đơn vị được xác lập vào năm 2015. Như vậy, việc phản ánh của các hộ dân ở thôn 9, xã Đa Kai hiện đang ở và sản xuất tại Khu căn cứ phía Nam (khu H74) đã 30 năm là chưa phù hợp. Bỡi lẽ, quá trình sử dụng đất cũng như các căn cứ quy định đã phê duyệt thì đây là đất quốc phòng. Ngoài ra, các hộ dân cũng đã cam kết thỏa thuận mượn đất; hợp đồng khoán đất sản xuất nông nghiệp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Linh. Mặt khác, UBND tỉnh cũng đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận năm 2015.

Theo ông Nguyễn Văn Húy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết: “Để bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa các hộ dân đang sản xuất trên đất và bảo đảm diện tích đất quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Linh tiến hành khảo sát, làm việc với các hộ dân đang mượn đất để nắm bắt nguyện vọng, trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý cho phù hợp. Sau đó, Bộ Tư lệnh quân khu 7 cũng đã tổ chức làm việc với UBND huyện Đức Linh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện đội Đức Linh, bàn về vấn đề nói trên. Song, đến nay Bộ Tư lệnh quân khu 7 chưa có ý kiến chính thức và hướng xử lý kiến nghị của 58 hộ dân đang sản xuất trên diện tích đất nói trên”.

Chúng tôi thiết nghĩ, đất quốc phòng sao lại cho người dân mượn sản xuất; 19 hộ dân tự ý xây dựng nhà ở không được đơn vị quản lý đất nhắc nhở, xử lý? Nếu đất không sử dụng hết có thể giao một phần cho địa phương quản lý nhằm tạo điều kiện cho người dân có đất ổn định sản xuất, đời sống lâu dài.

BTO