Đức Linh: Không để hình thành “điểm nóng” khai thác khoáng sản

Mặc dù huyện Đức Linh quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi nạn khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là trên các suối, sông La Ngà, các rẫy giáp ranh với Tánh Linh. Huyện đang tăng cường kiểm tra, theo dõi nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không để hình thành “điểm nóng”.

Tổ KTLN huyện Đức Linh kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép

Chủ động kiểm tra

Ông Trần Ngọc Triết – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 26 về việc kiện toàn tổ kiểm tra liên ngành (KTLN) các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ kiểm tra. Trong năm 2020, UBND huyện đã ban hành hơn 25 văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với UBND các xã, thị trấn; 2 văn bản kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch xã (Vũ Hòa và Đức Hạnh); 2 văn bản đề nghị UBND huyện Tánh Linh phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản…

Mặt khác, triển khai lập chốt chặn quản lý, kiểm tra hoạt động vận chuyển khoáng sản tại khu vực Biển Lạc, xã Vũ Hòa. Triển khai, chỉ đạo kịp thời các văn bản của tỉnh về quản lý khoáng sản; quán triệt Nghị định 36 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 10/5/2020. Cũng trong năm qua, tổ KTLN huyện tổ chức hơn 50 đợt kiểm tra, nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra khai thác khoáng sản trái phép như Trà Tân, Đức Hạnh, Sùng Nhơn, Vũ Hòa, Tân Hà, Võ Xu, Đông Hà. Qua kiểm tra phát hiện và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền xử phạt là 131 triệu đồng. Tổ KTLN huyện đã giao các xã, thị trấn lập thủ tục tạm giữ, tìm chủ và lập hồ sơ tịch thu 4 máy hút cát…

Không để xảy ra điểm nóng

Có thể thấy, mặc dù Đức Linh có nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, tình hình khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát trên các suối, sông La Ngà, các rẫy vùng giáp ranh với Tánh Linh và các xã Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh, Tân Hà, Đức Tài, Võ Xu, Vũ Hòa năm qua vẫn còn diễn ra, cần phải tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Mặt khác, vẫn còn tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, tàng trữ khoáng sản trái phép diễn ra lén lút vào ban đêm và ngày thứ bảy, chủ nhật. Một số xã, thị trấn công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản chưa thường xuyên, trách nhiệm chưa cao, còn ỷ lại, trông chờ vào cấp trên.

Chính vì vậy, thời gian tới, huyện Đức Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản đến từng người dân, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị định 158 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Song song, tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp khai thác không đúng quy định, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không để các điểm nóng, nổi cộm xảy ra. Đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát xây dựng trên sông La Ngà; công tác vận chuyển khoáng sản quá tải, quá khổ trên địa bàn huyện. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ KTLN đảm bảo đủ mạnh để kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn huyện. Khảo sát hiện trạng các vị trí đã có tác động khai thác khoáng sản để có biện pháp phục hồi đất đai và môi trường sau khai thác…

Năm qua, Tổ KTLN huyện phối hợp với Tổ KTLN huyện Tánh Linh kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hồ Biển Lạc giáp ranh xã Vũ Hòa và xã Gia An; sông La Ngà giáp ranh giữa xã Vũ Hòa, thị trấn Võ Xu với xã Gia An, huyện Tánh Linh; giáp ranh giữa xã Tân Hà với xã Gia An, huyện Tánh Linh. Ngoài ra, Tổ kiểm tra khoáng sản của các xã, thị trấn kiểm tra và tham mưu UBND các xã, thị trấn xử lý 41 trường hợp với số tiền 138 triệu đồng…

THU HÀ/BTO