Giải quyết chế độ nghỉ việc của cán bộ, công chức cấp xã như thế nào?

Kính thưa quý cấp!

Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy An, sn: 1989.

Nay, tôi xin hỏi một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ nghỉ việc của cán bộ, công chức cấp xã như thế nào?

Vào tháng 10/2011, tôi công tác tại UBND xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với chức vụ là cán bộ địa chính xây dựng xã. Đến tháng 7/2016, tôi được luân chuyển sang vị trí mới là Bí thư xã đoàn. Đến tháng 3/2019, tôi xin thôi việc. Như vậy, tổng thời gian tôi công tác tại UBND xã Trà Tân là 7 năm 5 tháng.

Nhưng khi tôi nghỉ việc, thì UBND huyện chỉ giải quyết cho tôi bên BHXH thui ah.

Tôi biết có Quyết định 3858/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về giải quyết chế độ nghỉ việc của cán bộ cấp xã nhưng khi tôi kiến nghị lên UBND xã thì UBND xã có làm tờ trình lên Phòng Tài chính huyện để xin hướng giải quyết và Đảng ủy xã có làm tờ trình lên Huyện Ủy Đức Linh nhưng khi tôi nhận được câu trả lời chỉ giải quyết theo chế độ BHXH ngoài ra không có gì hết?

Tôi rất bức xúc và muốn biết cụ thể tôi được hưởng những gì và như thế nào cụ thể? Và trách nhiệm giải quyết chế độ của tôi do ai chịu trách nhiệm và phòng ban nào?

Tôi đã chờ gần 1 năm kể từ ngày tôi xin nghỉ việc. Tôi rất mong có câu trả lời thỏa đáng từ quý cấp.

Trong khi chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Bài viết của bạn Nguyễn Thị Thúy An gởi cho Đức Linh Today.