Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn xã Trà Tân

Ngày 20/12, lãnh đạo Sở Nội vụ Bình Thuận và đại diện Khối thi đua 13 của tỉnh đã đến thăm, bàn giao trang thiết bị hỗ trợ cho trụ sở nhà văn hóa thôn 1A và 1B thuộc xã Trà Tân, huyện Đức Linh.

Trà Tân có địa bàn rộng được chia làm 4 thôn, trong đó có một thôn dân tộc Châu Ro. Nghề nghiệp chính của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Với ý nghĩa “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, các nhà tài trợ trong Khối thi đua 13 của tỉnh đã đóng góp 65 triệu đồng, mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho mỗi thôn 2 bục đứng, 1 tượng chân dung Bác Hồ, 5 bàn, 45 ghế và 1 loa, giúp bà con trong thôn có nơi hội họp, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao tình đoàn kết cũng như đời sống tinh thần.

Lễ bàn giao trang thiết bị hỗ trợ cho 2 thôn 1A,1B

Bố trí trang thiết bị tại nhà văn hóa thôn

Đại diện Sở Nội vụ, Khối thi đua 13 của tỉnh và xã Trà Tân chụp hình kỷ niệm

BTO