Huyện sẽ phân khai trả nợ theo kế hoạch vốn của tỉnh

Cử tri xã Đức Hạnh, Đức Tài, Đức Linh phản ánh: Hiện nay một số tuyến đường giao thông do nhân dân đóng góp xây dựng xong, nhưng UBND tỉnh, huyện chưa cân đối khoản hỗ trợ phần vốn của Nhà nước để thanh quyết toán công trình, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và nhân dân.

Chúng tôi tìm hiểu được biết: Từ năm 2016 đến nay, UBND xã Đức Hạnh, Đức Linh đã đầu tư xây dựng xong 2 tuyến đường giao thông nông thôn, với kinh phí 1.540,6 triệu đồng, gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 770,3 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 231 triệu đồng và nhân dân đóng góp 539,2 triệu đồng. Hiện ngân sách huyện đã hỗ trợ giải ngân 100% vốn và ngân sách tỉnh đã hỗ trợ giải ngân 345,34 triệu đồng/770,3 triệu đồng. UBND thị trấn Đức Tài đã thi công 14 tuyến đường giao thông, với tổng kinh phí 4.790,22 triệu đồng, nhưng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ còn nợ 1.283 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ 507,26 triệu đồng vẫn chưa giải ngân.

Sau khi cử tri phản ánh, UBND huyện Đức Linh đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nguồn vốn nhân dân đóng góp làm đường giao thông đủ 100% nộp vào ngân sách và ngân sách huyện đảm bảo cân đối hỗ trợ đầy đủ nguồn vốn. Riêng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, UBND các xã, thị trấn cần vận động doanh nghiệp và người dân đại diện thực hiện nợ phần vốn tỉnh hỗ trợ. Sau đó UBND huyện sẽ phân khai trả nợ theo kế hoạch vốn của UBND tỉnh. Đồng thời giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện phối hợp với Phòng Kinh tế- Hạ tầng kiểm tra, chấn chỉnh các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp vốn xây dựng đường giao thông nông thôn.

BTO