Đức Linh: UBND huyện họp đánh giá tình hình kinh tế – xã hội – an ninh – quốc phòng năm 2018

Ngày 22/11/2018, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Húy đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế – xã hội – an ninh – quốc phòng năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Toàn; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Trong năm 2018 toàn huyện Đức Linh đã xuống giống các cây lương thực vụ mùa, đậu, rau các loại đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực là 128.247 tấn, đạt 100,9% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tích cực, không để dịch bệnh lây lan. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, kết quả thực hiện các tiêu chí khá cao. Đến nay, toàn huyện đạt 200 tiêu chí, tăng 38 tiêu chí so với năm 2017, bình quân 18,2 tiêu chí/xã. Ngoài 8 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Mê Pu, Sùng Nhơn, Đức Hạnh, Đông Hà, Tân Hà, Vũ Hòa, Đức Tín và Đa Kai; trong năm nay, xã Trà Tân và Đức Chính đã được UBND tỉnh xét duyệt công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác làm đường giao thông nông thôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, đạt kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường; giải quyết cơ bản một số tồn tại, hạn chế tình trạng sang nhượng đất, khai thác khoáng sản trái phép.

Hoạt động sản xuất công nghiệp – thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Trong năm, cụm công nghiệp Nam Hà và cụm công nghiệp Đông Hà đã tiến hành triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; Công ty cổ phần May Veston Đức Linh đang hoàn tất thủ tục đầu tư; dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện của Công ty cổ phần đầu tư Mai Anh Bình Thuận đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trong năm 2018 huyện cũng xúc tiến vận động đầu tư vào địa bàn huyện được 16 dự án ở lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 380 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách của huyện trong năm 2018 ước đạt 120 tỷ đồng, đạt 133,3% kế hoạch năm.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực, các chương trình y tế quốc gia được triển khai đều ở các tuyến, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng; quan tâm chăm lo tốt các đối tượng chính sách xã hội.Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, có hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, đáp ứng nguyện vọng yêu cầu của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác quân sự – quốc phòng duy trì, thực hiện việc trực sẵn sàng chiến đấu; giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh, chính trị được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, đó là tình hình thời tiết không thuận lợi, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giá cả nông sản thiếu ổn định; dịch bệnh trên cây tiêu còn xảy ra và chưa được khống chế hiệu quả. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai còn chậm. Một số điểm nóng về môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện vẫn
chưa xử lý dứt điểm. Tình hình an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tệ nạn ma túy gia tăng.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu trong năm tới đều tăng so với năm 2018. Trong đó, tổng sản lượng lương thực là 125.000 tấn; thu ngân sách nhà nước 92 tỷ đồng; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo là 100%; giải quyết việc làm cho 4.300 lao động; tỷ lệ giảm sinh 0,02%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8; phấn đấu xã Nam Chính sẽ về đích nông thôn mới và tiếp tục nâng chuẩn đối với 10 xã đã được công nhận.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Húy đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt lịch thời vụ, đưa vào sản xuất các giống mới có năng suất chất lượng cao. Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học – kỹ thuật gắn với nhân rộng mô hình liên kết “4 nhà”, tạo mọi điều kiện để nhân dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xây dựng và đề xuất giải pháp để đạt được những tiêu chí có khả năng hoàn thành trong năm; trong đó xã Nam Chính sẽ phấn đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt nông thôn mới trong năm 2019.

Trên lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tập trung đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để sớm đưa 2 cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đông Hà đi vào hoạt động.

Về công tác thu ngân sách, đồng chí Nguyễn văn Húy chỉ đạo các ngành, địa phương phải đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả để có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2019. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo rà soát và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình để nợ dây dưa kéo dài.

Liên quan đến công tác cải cách hành chí, đồng chí Nguyễn Văn Húy yêu cầu các ngành, địa phương trong năm 2019 cần tập trung rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành, đề xuất các cơ chế, chính sách mới cho phù hợp để thu hút đầu tư; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Song song đó, luôn tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bản an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, xây dựng các giải pháp đồng bộ phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm nhằm hạn chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông.

Đài Đức Linh