Tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’.

Tăng cường vai trò của đội ngũ t

Tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức

BTO- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh NguyễnMinh, đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan cùng tập thể lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2015 đến nay và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Cùng với đó, Liên hiệp Hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới… Dịp này, hội thành viên ở một số địa phương và tổ chức Khoa học – Công nghệ của Bộ ngành Trung ương đã tham gia tham luận, góp ý kiến để góp phần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.

Riêng tại Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tích cực tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Thời gian qua, đơn vị cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh trong việc củng cố tổ chức, triển khai hoạt động đem lại hiệu quả…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu mà Liên hiệp Hội đã đạt được và khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, đặt niềm tin vào đội ngũ trí thức nước nhà. Đồng thời tin tưởng rằng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Liên hiệp Hội tập trung thực hiện những nội dung cụ thể: Quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phải coi trọng và tăng cường vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết trên nền tảng liên minh công nhân – nông dân – trí thức, tham gia đóng góp đưa khoa học và công nghệ phát triển lên tầm cao mới…

Đ.Q