Tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng về biển, đảo

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/2018 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Mạnh Hùng, chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tổng quan tình hình kinh tế – xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó khẳng định kinh tế – xã hội cả nước phát triển triển tích cực; trong 12 chỉ tiêu Quốc hội giao, có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%, chỉ số giá tiêu dùng CPI duy trì dưới 4%, thu ngân sách tăng 5,5 % so với năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 475 tỷ đô la Mỹ… Năm 2019, Việt Nam sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tăng trưởng ổn định, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục cải cách tư pháp, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, Bộ Công thương cũng phổ biến những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đây là hiệp định có tầm quan trọng tác động đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao của Việt Nam. Bộ Công thương cho biết, việc tham gia Hiệp định giúp nước ta nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Do đó, Việt Nam cần tiến hành những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tranh thủ cơ hội, hóa giải tốt những thách thức đặt ra cũng như thực hiện Hiệp định một cách hiệu quả.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên và cán bộ tuyên giáo tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 8, quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phổ biến các nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng di dân tự do và những đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, nêu rõ những cơ sở, chứng tích lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

BTO