Tích cực tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, tại trụ sở làm việc các cơ quan, các xã thị trấn và trên khắp các tuyến đường ĐT766 và ĐT720 đi qua huyện Đức Linh, rực rỡ sắc đỏ của cờ, của pa nô, áp phích, với nhiều kích cỡ khác nhau cùng băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Đức Linh thể hiện trách nhiệm, tình cảm, niềm tin và cả sự kỳ vọng của mình với Đảng – Người chèo lái con thuyền của dân tộc. Các gia đình phấn khởi treo cờ Tổ quốc nghiêm túc, trang trọng, đón chào sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; khu dân cư các xã, thị trấn trong huyện như được mang một diện mạo mới.

Trước thời điểm diễn ra Đại hội, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện, Trang Thông tin điện tử huyện và Trạm truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân biết, cập nhật kịp thời. Đồng thời tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo.

Có thể nói, thông qua công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Góp phần cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm cao của người dân trên địa bàn huyện Đức Linh.

 Xuân Hoa/BTO