Từ câu chuyện “Đôi bàn tay” đến khát vọng độc lập, tự do cho Tổ quốc của Nguyễn Tất Thành

“Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tàu đi xa…”. Đã 110 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), Bác đã để lại cho chúng ta biết bao kính yêu và cảm phục về hình ảnh người thanh niên yêu nước tiến bộ Nguyễn Tất Thành (sau này là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh) khi chỉ mới 21 tuổi đã dám nghĩ dám làm, dám dấn thân vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.