Lịch ngừng cung cấp điện

Lịch ngừng cung cấp, lịch cúp điện huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Thông tin cập nhật liên tục và chính xác nhất. Xã Gia An, KP Lạc Hưng 1, KP Lạc Hưng 2, KP Lạc Hóa 1, KP Trà Cụ, KP Lạc Tín thuộc TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh. Thôn 1, 3 xã Tân Hà, thôn 1B, 1A, 4, 5, xã Trà Tân, thôn Đông Tân, thôn 2A xã Đông Hà huyện Đức Linh. Thôn 1A, 1B xã Trà Tân, Thôn Nam Hà xã Đông Hà huyện Đức Linh. Xã Sùng Nhơn, xã Đa Kai