Đức Linh: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) huyện Đức Linh đẩy mạnh tổ chức Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và KHHGĐ. Với phương châm “Truyền thông đến đâu, dịch vụ đến đó”, chiến dịch là một trong những đợt tuyên truyền kết hợp thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ tập trung, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu DS – KHHGĐ của huyện.

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đức Linh chú trọng tư vấn nhóm phù hợp với từng đối tượng.

Bà Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ (gọi trung tâm) huyện Đức Linh cho biết: Là huyện miền núi nằm phía tây của tỉnh, Đức Linh có 11 xã và 2 thị trấn, với dân số trên 140.000 người, trong đó phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 15 – 49 tuổi chiếm khoảng 42.000 người. Với mục tiêu huy động các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về thực hiện chính sách DS – KHHGĐ, gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ. Ngay từ đầu năm, trung tâm đã lập kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch và giao chỉ tiêu cho Ban chỉ đạo và các xã, thị trấn. Đồng thời hướng dẫn Ban DS – KHHGĐ các xã, thị trấn triển khai các hoạt động chủ yếu trong chiến dịch như: rà soát, lập danh sách những đối tượng cần vận động thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ. Sau đó các cộng tác viên phát giấy mời đến tận đối tượng cần tham gia. Riêng đối với những đối tượng khó vận động, trung tâm phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân và đoàn thanh niên… trực tiếp đến vận động tại hộ gia đình.

Với phương châm “Truyền thông đến đâu, dịch vụ đến đó”, hàng năm, mỗi đợt chiến dịch thu hút khoảng 2.000 – 2.500 chị em phụ nữ đến thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ. Riêng 9 tháng năm 2019, trung tâm tổ chức tư vấn 4 nhóm về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại một số xã, thị trấn có tỷ lệ sinh, sinh con thứ 3 trở lên cao; các thôn đang xây dựng không sinh con thứ 3 trở lên. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS – KHHGĐ đợt 1/2019 tại 10/13 xã, thị trấn thu hút trên 1.000 lượt phụ nữ tham gia. Thông qua chiến dịch, góp phần nâng chất lượng chăm sóc SKSS cho người dân, nhất là phụ nữ. Song song đó, trung tâm còn tiếp tục duy trì 13 xã, thị trấn thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, Phòng khám Mê Pu, Trà Tân thực hiện đề án “Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh”. Đồng thời, tổ chức 13 lớp tuyên truyền để tư vấn về SKSS tiền hôn nhân cho hơn 16.000 thanh niên các xã, thị trấn và học sinh các trường trung học trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, trung tâm còn hướng dẫn Ban DS – KHHGĐ các xã, thị trấn và khảo sát đăng ký xây dựng mới và tiếp tục duy trì các mô hình về dân số như: “Thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên”; “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”, “Câu lạc bộ tiền hôn nhân”. Đến nay, toàn huyện có 67 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Thôn, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên” với tỉnh; 13 thôn, khu phố đăng ký với huyện. Thông qua các mô hình này đã chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về DS-KHHGĐ.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện các chiến dịch về dân số, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận và Trung tâm Y tế thực hiện “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh” để nâng cao chất lượng dân số. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 năm 2019. Mặt khác, trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tư vấn nhóm phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò tích cực của cộng tác viên dân số để tuyên truyền trực tiếp, kịp thời tại hộ gia đình cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, con một bề, đồng bào dân tộc, vùng có xu hướng tăng sinh trở lại. Song song, tiếp tục phối hợp với các trường THPT, THCS tổ chức tư vấn SKSS tiền hôn nhân cho các em. Tổ chức tập huấn hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cộng tác viên dân số…

BTO