Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở Sùng Nhơn

Những năm gần đây vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở huyện Đức Linh diễn ra với tốc độ khá nhanh. Năm 2010, tỷ số giới tính khi sinh là 108 bé trai/100 bé gái, đến năm 2013 tăng lên là 111,7 bé trai/100 bé gái. Sùng Nhơn – một xã miền núi của huyện Đức Linh đã có cách làm hay nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Trước hết, xã xác định công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình nói chung và giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Từ đó, các ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên lồng ghép công tác dân số vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật về dân số nói chung và các hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng, phù hợp với từng nhóm đối tượng do ngành quản lý; chủ động phối hợp với trạm y tế và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông đến từng đối tượng có hiệu quả. Xã Sùng Nhơn phối hợp với Trung tâm Dân số – kế hoạch hóa gia đình thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng về mất cân bằng giới tính khi sinh và đề ra giải pháp phù hợp. Tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho thanh niên, thanh nữ về khám sức khỏe trước hôn nhân, lợi ích khi chủ động thực hiện các biện pháp tránh thai. Đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt là đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên dân số ở thôn, tổ… Sau nhiều năm liên tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, nhận thức của người dân Sùng Nhơn đã có những chuyển biến rõ rệt. Đa số nhân dân chấp nhận mô hình gia đình ít con. Số trẻ sinh ra là nam so với số trẻ sinh ra là nữ đã giảm dần qua từng năm. Cụ thể, năm 2015 tỷ số giới tính khi sinh là 138,6 bé trai/100 bé gái, đến năm 2016 giảm xuống là 116,1 bé trai/100 bé gái và năm 2017 tiếp tục giảm mạnh là 81,3 bé trai/100 bé gái. Nhờ đó, góp phần quan trọng kìm hãm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh ở huyện Đức Linh.

Ông Lê Tất Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Sùng Nhơn cho biết một số kinh nghiệm của địa phương trong việc giảm thiểu mất cân bằng giới tính là hết sức quan tâm đến bộ máy làm công tác dân số cấp xã, đặc biệt là mạng lưới cộng tác dân số cơ sở. Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện có hiệu quả công tác dân số và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp nhận quy mô gia đình nhỏ “gái hay trai chỉ 2 là đủ”. Nêu cao vai trò phụ nữ và trẻ em gái nhằm thay đổi hành vi của cộng đồng.

BTO