Nhờ vốn xổ số, Đức Linh xây được nhiều trường học, trạm xá

Đến nay 10 xã của huyện Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có sự hỗ trợ của tỉnh về xây dựng hạ tầng mà nguồn vốn… lấy từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận. Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, Đức Linh được hỗ trợ 84,453 tỷ đồng  để xây 19 trường học; 3  trạm y tế xã (Tân Hà,  Vũ Hòa và Đa Kai);  Trung tâm văn hóa huyện Đức Linh và 5 công trình khác….

Công trình trường học (9 phòng chức năng) xã Võ Xu xây bằng vốn xổ số.

Riêng năm 2018, vốn xổ số kiến thiết được hỗ trợ gần 37 tỷ đồng, ngoài phần thanh toán nợ cũ, Đức Linh xây dựng hoàn chỉnh 6 trường học và 2 Trung tâm văn hóa  xã Đức Chính, Trà Tân để đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Có thể nói, nhờ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh, Đức Linh sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã, cấp huyện. Bước sang năm 2019, UBND huyện Đức Linh sẽ tập trung vốn xây dựng các công trình trường học, Trung tâm văn hóa xã Nam Chính để đến cuối năm 2019 tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 Đức Linh đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

BTO