Bổ sung Cụm công nghiệp Nam Hà 3 vào quy hoạch phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Hà 3 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của Bình Thuận và đã có hiệu lực.

Theo đó, Cụm công nghiệp Nam Hà 3 có diện tích 20,1 ha với ngành nghề thu hút đầu tư: Chế biến gỗ công nghiệp và các sản phẩm từ gỗ, sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu cao su (găng tay y tế), hàng gia dụng. Ngoài ra Cụm công nghiệp Nam Hà 3 cũng được định hướng thu hút đầu tư chế biến sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm hiện có ở địa phương, gia công may mặc và giày da, lắp ráp linh kiện điện tử hoặc các ngành công nghiệp phụ trợ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…

Quyết định của tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và UBND huyện Đức Linh thực hiện bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định.

BTO