Cần xây dựng hệ thống nước sạch 2 xã Đông Hà, Tân Hà

Vài năm gần đây, HTX cung cấp nước sinh hoạt Trà Tân (Đức Linh) huy động nhiều nguồn từ các thành viên HTX, đóng góp của nhân dân, các tổ chức lên tới 9,3 tỷ đồng xây dựng hoàn thành hệ thống cung cấp nước sinh hoạt công suất 450 m3/ngày. Hệ thống này kết nối đường ống các loại dài 29.000 m, phục vụ nước sinh hoạt hơn 850 hộ dân xã Trà Tân. Với mô hình xã hội hóa, HTX Trà Tân xúc tiến tìm nguồn vốn xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch ở hai xã lân cận Tân Hà, Đông Hà (Đức Linh). Hợp tác xã đề xuất UBND huyện trình UBND tỉnh xin chủ trương lập dự án đầu tư với cơ chế vốn nhà nước hỗ trợ 50%, HTX huy động nửa còn lại. Tổng mức đầu tư gần 51 tỷ đồng, trong đó đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh gần 25,5 tỷ đồng, vốn huy động, đóng góp của HTX tương đương. Nguồn vốn sẽ đầu tư trên địa bàn xã Tân Hà bể lọc, nhà vận hành, hệ thống thiết bị bơm, lắp đặt hệ thống ống dài 46.620 m và 1.078 bộ thủy kế cung cấp 80% hộ dân dùng nước sạch tại địa phương. Tương tự, xã Đông Hà xây dựng bể lọc, nhà vận hành, hệ thống thiết bị bơm, lắp đặt hệ thống ống dài 67.420 m, phục vụ nước sinh hoạt 70% hộ dân trong xã…

 Bể lọc nước sinh hoạt ở Đức Linh.

Ông Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND Đức Linh cho hay: “Trước ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, địa bàn huyện miền núi đối mặt nguy cơ hạn hán kéo dài trong mùa khô này, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra hai xã trên. Huyện đã kiến nghị tỉnh ưu tiên xây dựng hệ thống nước sinh hoạt Đông Hà, Tân Hà, trong đó có dự án tham gia đầu tư của HTX cung cấp nước sinh hoạt Trà Tân để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống nước sạch trên”.

BTO