Có 9 xã, phường thị trấn công bố hết dịch tả heo châu Phi

Trong tổng số 47 xã, phường, thị trấn thuộc 6 địa phương Đức Linh, Tánh Linh, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân và Phan Thiết đã công bố dịch tả heo châu Phi, đến nay có 9 xã, phường công bố hết dịch và 10 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Tính đến ngày 14/11, toàn tỉnh tiêu hủy trên 40.400 con heo, trong đó nhiều nhất là huyện Đức Linh 32.800 con chiếm 82% tổng số heo tiêu hủy tỉnh, huyện Tánh Linh trên 5.900 con, còn lại ở các địa phương khác. Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, mặc dù số heo tiêu hủy đã giảm nhưng vẫn chưa dừng lại, do vậy các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người chăn nuôi tăng cường vệ sinh sát trùng chuồng trại, thực hành chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đối với các huyện, thị xã, thành phố đã công bố dịch, khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn trong thời điểm hiện nay để hạn chế thiệt hại, đặc biệt đối với các trang trại, cơ sở, hộ chăn nuôi đã có heo tiêu hủy phải có cam kết không tái đàn.

Tăng cường tiêu độc khử trùng, áp dụng an toàn sinh học chăn nuôi.

T.Duyên/BTO