Đức Linh: Dịch tả lợn châu Phi lây lan 6 xã, thị trấn

UBND huyện Đức Linh vừa công bố dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã Đức Tín, Mê Pu và thị trấn Võ Xu vào ngày 4/7, trước đó các xã Đức Chính, thị trấn Đức Tài và xã Đông Hà đã công bố dịch trong tháng 6. Dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh trên địa bàn huyện, đến ngày 5/7 đã xảy ra ở 101 hộ với tổng số lợn tiêu hủy 2.165 con ở 6 xã, thị trấn.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, UBND huyện Đức Linh đang thực hiện các giải pháp khống chế, khoanh vùng các ổ dịch không để lây lan ra diện rộng. Các xã, thị trấn phân công trực tiếp cho từng thành viên giám sát theo từng xã, phường,thôn, khu phố để giám sát chặt chẽ diễn biến, tình hình chăn nuôi, dịch bệnh của từng hộ gia đình để kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh theo đúng quy định. Đức Linh đã lập 17 chốt kiểm dịch lợn ra vào huyện và các xã vùng dịch, ngưng hoạt động các lò giết mổ không phép.

BTO