Đức Linh: Phân bổ hàng ngàn lít hóa chất để chống dịch tả lợn

Đến nay, UBND huyện Đức Linh đã cấp phân bổ hơn 1.042 lít hóa chất sát trùng và 2,5 tấn vôi cho các xã, thị trấn; Đồng thời, UBND các xã, thị trấn đã mua sắm, vận động nhân dân trang bị gần 1.958 lít hóa chất và hơn 40,41 tấn vôi để tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch. Việc rải vôi, phun thuốc sát trùng định kỳ 2 lần/ngày, thực hiện thường xuyên trong 3 tuần đối với những nơi mới phát sinh dịch bệnh. Các phương tiện lưu thông ra vào huyện đi qua các chốt kiểm dịch được xử lý sát trùng nghiêm ngặt. Đối với các điểm kinh doanh, mua bán giết mổ, sản phẩm từ thịt lợn; các chợ, điểm chợ, các tuyến đường ra vào ổ dịch, vùng dịch và môi trường xung quanh ổ dịch được kiểm soát, quản lý theo đúng quy trình phòng chống dịch. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra 11/13 xã thị trấn toàn huyện với tổng đàn lợn tiêu hủy lên đến 25.938 con của 1.141 hộ chăn nuôi chiếm 22,6% tổng đàn lợn của toàn huyện.

Rải vôi tiêu độc khử trùng vùng dịch.

BTO