Đức Linh thu ngân sách vượt chỉ tiêu trong năm 2020

UBND huyện Đức Linh cho biết, trong năm 2020 huyện thu ngân sách nhà nước được 190 tỷ đồng, đạt 196,9% kế hoạch tỉnh giao, tăng 149,9% so với cùng năm 2019. Trong đó một số nguồn thu đạt cao như: thu tiền thuê đất đạt 1.303%; thu tiền sử dụng đất đạt 280%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 182%; thu ngoài quốc doanh đạt 134%.

Ảnh minh họa

Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, huyện Đức Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra thuế, tập trung vào những lĩnh vực rủi ro, thất thu thuế. Đồng thời xử lý hiệu quả nợ đọng thuế và đẩy mạnh khai thác các nguồn thu từ đất; quản lý kê khai thuế qua mạng…

Bảo Linh/BTO