Đức Linh thu ngân sách vượt dự toán năm

UBND huyện Đức Linh cho hay, đến đầu tháng 11 này, ngành thuế của huyện đã thu ngân sách được hơn gần 105 tỷ đồng, đạt 116 % so dự toán năm nay. Theo đánh giá của huyện, thu ngân sách vượt kế hoạch nhờ các khoản thu ngoài quốc doanh. Với 220 doanh nghiệp đóng trên địa bàn hoạt động hiệu quả, sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ổn định như chế biến mủ cao su hơn 5.000 tấn, xay xát lương thực 45.000 tấn; gần 3.500 hộ kinh doanh nhiều loại hình đa dạng, phong phú; qua đó đã thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách khả quan cho huyện nhà. Cùng đó, huyện cũng thu được tiền thuê đất của chủ đầu tư tại Cụm công nghiệp Đông Hà đang xúc tiến triển khai và các doanh nghiệp, cơ sở thuê đất khác trên địa bàn đi vào hoạt động.

Chế biến mủ cao su tại Đức Linh

Cũng trong năm nay, trên địa bàn huyện, Nhà máy may Nhà Bè và Thái Sơn đi vào hoạt động, thành lập 6 hợp tác xã (bưởi da xanh Đông Hà, rau an toàn Trà Tân, cá Tân Trà, dịch vụ nông nghiệp Công Thành…), nâng tổng số lên 10 hợp tác xã, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm lợi thế của Đức Linh, tạo thêm nguồn thu lĩnh vực ngoài quốc doanh.

BTO