Đức Linh: Vượt khó thu ngân sách

Năm 2020 khép lại với khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện Đức Linh đã nỗ lực đạt tổng thu ngân sách vượt xa dự toán năm…

Toàn huyện Đức Linh có khoảng 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu kinh doanh chế biến nông sản (cao su, tinh bột mì) đóng góp số thu cho lĩnh vực ngoài quốc doanh. Nguồn thu ngoài quốc doanh của huyện thiếu bền vững, không có tính chất đột biến do khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường thấp, giá cả nông sản và thị trường tiêu thụ thường xuyên biến động là thách thức rất lớn đối với công tác thu ngân sách của huyện. Đặc biệt, năm 2020 tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp đã làm cho các doanh nghiệp bị đình trệ, giảm sút đã tác động rất lớn đến nguồn thu này. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các ngành, phối hợp tốt với các xã, thị trấn nên kết quả thu ngân sách huyện đạt rất cao. Ông Nguyễn Đức Ngọc – Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh cho biết: “Tổng thu ngân sách huyện Đức Linh năm 2020 ước đạt 200 tỷ đồng, vượt 107,2% dự toán năm 2020, đây là sự nỗ lực rất lớn”.

Chế biến nông sản tại huyện Đức Linh

Thuế bắt nguồn từ các nguồn thu sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh khó khăn thu ngân sách cũng khó theo. Vì vậy, Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh làm tốt Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Từ đó, chính sách hỗ trợ kịp thời đến với cộng đồng người nộp thuế trên địa bàn. Đã có 27 doanh nghiệp được gia hạn thuế, tiền thuê đất với số tiền 1,1 tỷ đồng, 36 hộ kinh doanh nhỏ có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm bị ảnh hưởng dịch bệnh được hỗ trợ kịp thời, đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh. Cùng với đó, Chi cục Thuế thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp vào các khoản hụt thu. Từng lĩnh vực thu, các địa bàn được theo dõi chặt chẽ để nắm bắt những phát sinh, vướng mắc có giải pháp cụ thể. Từ những cách làm quyết liệt như trên, huyện Đức Linh có 8/10 nguồn thu đạt và vượt dự toán: thu ngoài quốc doanh 66,4 tỷ đồng, vượt 38,5% dự toán; thu từ các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh 61 tỷ đồng, vượt 47% dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân 14,6 tỷ đồng, vượt 12% dự toán năm. Một số nguồn thu vượt cao đột biến như thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu từ quỹ đất công ích…

Theo đánh giá của ông Ngọc, mặc dù thu ngân sách đạt cao nhưng các nguồn thu không đồng đều, một số nguồn thu vượt cao có tính chất đột biến, vẫn còn 2 nguồn thu là thu phí, lệ phí và lệ phí trước bạ không đạt dự toán năm. Năm 2021, dự báo tình hình khó khăn, huyện Đức Linh được tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 80 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 71 tỷ đồng. Trên cơ sở dự toán đã phân khai của năm 2021, chi cục thuế, các xã, thị trấn rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện từng nguồn thu phát sinh trong năm 2021 định kỳ hàng tháng, hàng quý; các nguồn thu còn tiềm năng chưa thể hiện trong dự toán, các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn… để có giải pháp cụ thể cho công tác quản lý, khai thác nguồn thu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước năm 2021…

T.Duyên/BTO