Hàm Tân: Chạy nước rút phòng chống dịch tả lợn

Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Đức Chính (Đức Linh), Gia An (Tánh Linh), Tân Phước (thị xã La Gi) giáp ranh với Hàm Tân, huyện này đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nguy hiểm với đàn gia súc…

Địa bàn Hàm Tân là khu vực chăn nuôi lợn lớn trong tỉnh gồm 28 trang trại, 234 gia trại chăn nuôi lớn nhỏ khác nhau với tổng đàn hơn 60.000 con và 14 cơ sơ giết mổ gia súc. Các gia trại chăn nuôi tập trung nhiều ở xã Tân Hà, Tân Xuân, Tân Thắng, Sơn Mỹ… gần 2 điểm dịch tả lợn đã xuất hiện ở xã Tân Phước, thị xã La Gi là điều không khỏi lo lắng. Ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết, Hàm Tân được đánh giá bị ảnh hưởng rất lớn từ dịch, bởi hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu vực xảy ra dịch. UBND huyện đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi, 1 tổ công tác kiểm tra việc phòng chống dịch tả và 6 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại 6 xã Tân Đức, Tân Phúc, Thắng Hải, Sông Phan, Sơn Mỹ, Tân Xuân. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan liên quan theo dõi phối hợp UBND xã, thị trấn triển khai quyết liệt phòng chống dịch, khoanh vùng, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống dịch. Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện xử lý khoanh vùng dịch không để lây lan. UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn, cơ quan chức năng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn quản lý; báo cáo khó khăn về Phòng Nông nghiệp & PTNT để trình UBND huyện giải quyết.

Hộ chăn nuôi phải có biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Hiện nay, Hàm Tân đã tổ chức cho 14/14 cơ sở giết mổ, 28/28 trang trại, 234/234 hộ chăn nuôi ký cam kết “5 không”, cấp phát 395 lít thuốc sát trùng cho các chốt kiểm dịch, cơ sở giết mổ, hộ dân, hướng dẫn phun xịt khử trùng tiêu độc định kỳ các khu vực chăn nuôi, buôn bán thịt lợn tập trung. Đối các cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp Tổ công tác liên ngành huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nhập lợn về giết mổ; khuyến cáo chủ cơ sở nhập lợn tại địa phương, trường hợp nhập lợn ngoài huyện phải có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch thú y và báo chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, mở sổ sách ghi chép đầy đủ việc nhập, xuất lợn và sản phẩm để có cơ sở truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giết mổ, tiêu thụ thịt lợn an toàn đảm bảo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trác Xuân Cường yêu cầu: “Tổ công tác liên ngành huyện phải lấy mẫu thường xuyên để kiểm tra vì tình trạng giết mổ lậu vẫn có thể xảy ra. Tinh thần chung là không giấu dịch. Địa phương nào để xảy ra dịch bệnh này thì lãnh đạo phải chịu trách nhiệm”. Huyện cũng thông báo số điện thoại lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT (ông Hoàng Xuân Thành: 0903633410), Trung tâm Kỹ thuật & Dịch vụ nông nghiệp huyện (bà Lê Thị Kim Nhung: 0966204481) để các tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp vấn đề liên quan đến dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Đề nghị hỗ trợ gần 200 triệu đồng để phòng chống dịch

Huyện Hàm Tân vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính giải quyết kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tả lợn trên địa bàn huyện với số tiền 191,5 triệu đồng. Cụ thể, chốt kiểm soát động vật Thắng Hải dự kiến tiếp tục hoạt động thêm 3 tháng (đến tháng 9/2019) nên cần kinh phí 74,5 triệu đồng để chi hoạt động chốt, trực ngoài giờ và hợp đồng thú y xã; 50 triệu đồng chi hoạt động Ban chỉ đạo và Tổ công tác phòng chống dịch huyện, xã; 62 triệu đồng hỗ trợ công tác khử trùng tiêu độc cho các xã, thị trấn; chi hỗ trợ vật tư phòng chống dịch tả lợn…

BTO