Hội thảo mô hình nuôi cá chép giòn trong lồng bè

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh vừa tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá chép giòn lồng bè bằng thức ăn đậu tằm tại xã Tân Hà.

Mô hình được triển khai từ tháng 9/2020, với quy mô 400 con cá giống trong lồng bè 40m3. Tổng chi phí thực hiện mô hình hơn 71 triệu đồng (bao gồm chi phí mua cá giống, thức ăn đậu tằm, lồng bè, nhân công). Sau 4 tháng nuôi, cá có trọng lượng trung bình đạt 1,8 kg/con. Với giá bán 150.000 đồng/kg cá chép giòn hiện nay, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận khoảng 31 triệu đồng.

Theo đánh của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh, mô hình nuôi cá chép giòn lồng bè bằng thức ăn đậu tằm bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Cá nuôi đạt được những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Trong quá trình nuôi, cá không xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, mô hình này có thể phổ biến, nhân rộng trên địa bàn huyện.

Bảo Linh/BTO