Hơn 28 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ cộng đồng

Ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho hay, các đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Liên hiệp hội đã tranh thủ vận động nhà tài trợ là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng để thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ cộng đồng ở 3 huyện: Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Nam.

Hỗ trợ chăn nuôi gà hộ gia đình ở nông thôn.

Điển hình như Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng Thiện Chí đã hỗ trợ thực hiện 91 mô hình nông nghiệp về chăn nuôi và trồng trọt tại 3 địa phương trên. Sau mỗi mô hình trung tâm đều tổ chức hội thảo để người dân đánh giá hiệu quả, nhân rộng mô hình. Cùng với đó, trung tâm này cũng đã tổ chức cho hơn 31.700 người tham gia tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi; qua đó giúp nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo.

Được biết, Liên hiệp hội và các Hội thành viên, Hội tập thể tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế về những lĩnh vực hai bên cùng có lợi trong thời gian tới cho phát triển cộng đồng.

BTO