Sẽ xây cầu qua kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua kênh tiếp nước Biển Lạc -Hàm Tân. Được biết, dự án này hết sức cấp thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện Đức Linh và Tánh Linh.

Sẽ xây cầu qua kênh tiếp nước Bi

Sẽ xây cầu qua kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân

BT- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua kênh tiếp nước Biển Lạc -Hàm Tân. Được biết, dự án này hết sức cấp thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện Đức Linh và Tánh Linh.

Dự kiến cầu được xây trên địa bàn xã Gia Huynh (Tánh Linh) có 3 nhịp, chiều rộng cầu 10 m, chiều rộng phần xe chạy 9 m, chiều rộng lan can mỗi bên 0,5 m. Tuyến đường dẫn hai bên đầu cầu dài khoảng 600 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa… Theo kế hoạch, tổng mức đầu tư dự án hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án này, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

S.Nguyên