Số lượng đàn heo toàn tỉnh giảm 4,69% so cùng kỳ

Theo Cục Thống kê tỉnh, hiện toàn tỉnh hiện có 250.200 con heo, giảm 4,69% so cùng kỳ. Trong đó huyện Đức Linh có số lượng giảm đàn nhiều nhất với 25.800 con, tương tự huyện Tánh Linh giảm 7.500 con, huyện Hàm Thuận Bắc giảm 1.500 con.

Chăn nuôi heo công nghiệp ở huyện Hàm Tân.

Nguyên nhân giảm đàn do các địa phương trên bị lây nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi thời gian qua… Trong khi đó, ở một số huyện khác không bị ảnh hưởng dịch bệnh này, các trang trại chăn nuôi heo đầu tư khép kín, tăng quy mô nuôi, doanh nghiệp đầu tư trang trại gia súc mới, số lượng tổng đàn có chiều hướng tăng. Như huyện Bắc Bình tăng 10.000 con do hình thành thêm một trang trại chăn nuôi tại xã Hòa Thắng; huyện Hàm Tân – nơi có nhiều trang trại trong tỉnh – tổng đàn heo cũng tăng hơn 5.750 con… Riêng đàn gia cầm có tổng đàn phát triển khá với 3.140.000 con, tăng gần 4% so cùng kỳ.

BTO