Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường thời lượng và số lần tuyên truyền trên Trạm truyền thanh về diễn biến và sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về biện pháp phòng, chống, ngặn chặn dịch tả lợn châu Phi để người dân, cơ sở chăn nuôi biết, chủ động thực hiện. Chỉ đạo Tổ kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cấp xã thường xuyên phối hợp cùng với Ban nhân dân các thôn/khu phố, cán bộ thú y cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình chăn nuôi lợn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăn nuôi theo biện pháp an toàn sinh học. Chú ý việc tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên, tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa từ các nhà hàng, quán ăn hoặc từ các lò giết mổ gia súc, gia cầm để tránh sự lây lan của mầm bệnh. Tiếp tục rà soát, thống kê, lập danh sách đàn heo của hộ chăn nuôi (tăng, giảm) trên địa bàn mình quản lý; kiểm tra và cho 100% hộ chăn nuôi, hộ giết mổ gia súc, hộ kinh doanh buôn bán thịt heo ở các chợ và điểm buôn bán nhỏ lẽ ký cam kết thực hiện nguyên tắc “5 không” trong chăn nuôi. Tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các hộ dân chăn nuôi (nhất là các hộ chăn nuôi tập trung) thực hiện nghiêm túc về chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5 không”. Rà soát tình huống dịch xảy ra để chủ động triển khai công tác tiêu hủy và bao vây vùng dịch nhằm ngăn ngừa lây lan: Chuẩn bị dự phòng đầy đủ trang thiết bị, vật dụng như vôi, thuốc sát trùng, bình phun hoá chất, dụng cụ bảo hộ, vị trí bãi đất để đào hố xử lý chôn lấp và lực lượng để vận chuyển xác heo chết, heo nhiễm bệnh phục vụ cho công tác tiêu hủy, dập dịch khi cần thiết.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của UBND huyện. Tổ chức theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện định kỳ, đột xuất theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã, thị trấn.

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục theo dõi, quản lý, phân công nhiệm vụ các thành viên trực 24/24 giờ tại 2 chốt kiểm dịch động vật xã Đông Hà và Đa Kai, chấp hành ghi chép đầy đủ chi tiết các đối tượng xe vận chuyển động vật ra, vào địa bàn huyện và và báo cáo thông tin về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT theo quy định. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cán bộ thú y cơ sở thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp ann toàn sinh học trong chăn nuôi. Phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4, UBND các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ các điểm buôn bán, giết mổ trung chuyển lợn; xử lý nghiêm đối với các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, các xe chở heo không đảm bảo thủ tục theo quy định. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4, Đội Thanh tra giao thông số 3 phân công cụ thể cán bộ, chiến sỹ tham gia trực ở Chốt kiểm dịch động vật đầy đủ để kiểm soát các phương tiện giao thông tại các Chốt kiểm dịch, xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi được hiệu quả. Tuyệt đối không để vắng người của đơn vị tham gia trực chốt. Chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn sống, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, bất hợp pháp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội: Tăng cường công tác tuyền truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức về bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch; kêu gọi ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất, kỹ thuật, chia sẽ kinh nghiệm trong việc chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giúp đỡ địa phương chống dịch.

Trung tâm Truyền thông -VH&TT Đức Linh