Xã Đức Tín: Thiệt hại khoảng 80% diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá

Theo báo cáo của UBND xã Đức Tín (Đức Linh), toàn xã có 240 ha diện tích trồng cây mì, đạt 114 % so với kế hoạch (210 ha). Tuy nhiên, một số diện tích cây mì đang trong giai đoạn phát triển thì bị bệnh khảm lá. Ước tính, thiệt hại khoảng 80% diện tích mì bị nhiễm bệnh.

Được biết, bệnh khảm lá mì lan truyền qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng, hom giống, cây giống mì bị bệnh. Để ngăn ngừa bệnh khảm lá lan rộng, hội nông dân xã đã hướng dẫn quy trình xử lý bệnh, vận động người dân không sử dụng giống mì ở trong vùng nhiễm bệnh làm giống cho vụ tới  hoặc tái sản xuất trên đất đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước.

BTO