Lịch cúp điện huyện Đức Linh ngày 13/05/2019

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Bình Thuận, điện lực Đức Linh có kế hoạch ngừng cung cấp điện vào thứ Hai ngày 13/05/2019. Cụ thể ở các xã như sau:

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Thứ Hai 13/05/2019
Đức Linh 08h00 – 13h00 Thôn 1, 2 xã Đức Chính, thôn 4 xã Đức Hạnh, đường 3 tháng 2, KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 TT Đức Tài, xã Đức Tín huyện Đức Linh. Sửa chữa điện
13h00 – 16h00 Khu phố 1, 3, 4, 9 TT Đức Tài, thôn 7 xã Đức Tín huyện Đức Linh. Sửa chữa điện