Đức Linh: Kiểm điểm 13 cá nhân vi phạm tài chính

UBND huyện Đức Linh cho biết, năm 2018, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc thu, chi, về quản lý ngân sách, mua sắm công, đầu tư công… đã phát hiện 3/20 đơn vị được thanh tra vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là thu không đúng quy định, bỏ ngoài sổ sách kế toán, chi sai nguyên tắc, sai chế độ, định mức; thiếu công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí của đơn vị. Sau thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 156 triệu đồng; đồng thời kiểm điểm 13 cá nhân, trong đó cảnh cáo 1, khiển trách 2, kiểm điểm rút kinh nghiệm 10 cá nhân.

BTO