Tánh Linh: Phát hiện và xử lý 140 vụ vi phạm về khoáng sản

Theo UBND huyện Tánh Linh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức khoảng 200 lượt kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt, chú trọng khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép phức tạp như khu vực hồ Biển Lạc, dọc sông La Ngà, các khu vực giáp ranh với huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) và huyện Đức Linh. Qua đó đã phát hiện và xử lý 140 vụ vi phạm, với số tiền 512 triệu đồng, tăng 24 vụ so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, huyện tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai như hoán đổi đất làm kênh mương thủy lợi, gắn với giao thông nội đồng. Chỉ đạo rà soát, kiến nghị tỉnh gia hạn thời gian tận thu khoáng sản sét và cát xây dựng để đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nhân dân.