Cử tri Vũ Hòa kiến nghị về chính sách người có công

Sáng 17/4, bà Trần Hồng Nguyên, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bình Thuận có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Hòa.

Bà Nguyên thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 sẽ thông qua 6 dự án Luật và 1 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Giáo dục sửa đổi; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật thi hành án sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và cho ý kiến 8 dự án Luật.

Cử tri nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, đồng thời đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị: phòng chống tham nhũng cần phải xử lý nghiêm để răn đe; bạo lực học đường, tình trạng xuống cấp đạo đức trong giới trẻ… Đặc biệt, ý kiến về chính sách Bảo hiểm xã hội và người có công, giải quyết chưa thỏa đáng, chiếm phần lớn trong các ý kiến phát biểu.

Sau khi lãnh đạo xã, huyện trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan, bà Trần Hồng Nguyên đã tiếp thu, giải trình các ý kiến mà cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thư ký đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại để trình lên kỳ họp thứ 7 Quốc hội sắp tới.

BTO