Đại hội đại biểu Mặt trận huyện Đức Linh lần thứ VIII

Ngày 26/3, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đây là đơn vị đại hội điểm cấp huyện đầu tiên được UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các huyện khác.  Đến dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; đại diện Mặt trận các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và 66 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019, UBMTTQVN huyện Đức Linh cho biết, nhiệm kỳ qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, có  nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của huyện. Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và của các tổ chức thành viên đem lại kết quả thiết thực. Phải kể đến, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất để nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng trụ sở thôn, khu phố góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn; nhiều mô hình, nhiều phong trào đã gắn với cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, đáp ứng quyền lợi thiết thực của nhân dân. Hàng năm, có hơn 95% số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, có trên 88% số hộ gia đình được công nhận GĐVH, 100% thôn, khu phố phát động xây dựng thôn, khu phố văn hóa. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã vận động được Quỹ “Vì người nghèo” trên 3 tỷ đồng, cùng với các nguồn kinh phí khác đã hỗ trợ xây dựng mới 81 căn nhà đại đoàn kết và thực hiện công tác cứu trợ, mua BHYT cho hộ cận nghèo.

Từ những đóng góp của cuộc vận động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,5% (năm 2014) đến nay (năm 2018) còn 2,88%. Ngoài ra, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai và đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Mặt trận từ huyện đến cơ sở chủ động thực hiện giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đánh giá cao những kết quả hoạt động Mặt trận huyện Đức Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị Mặt trận các cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là đổi mới công tác thông tin tuyên truyền và công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hoạt động chống phá của thế lực thù địch, gây mất ổn định về an ninh trật tự, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của UBMTTQVN các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên cùng cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, hướng mạnh về các khu dân cư để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, triển khai có hiệu quả và đúng thực chất 5 nội dung của cuộc vận động; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN huyện Đức Linh khóa VIII gồm 58 vị và đại hội đã hiệp thương cử ông Bùi Mười – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Linh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

BTO