Đức Linh: Mặt trận góp sức xây dựng huyện nông thôn mới

Về Đức Linh hôm nay, điều ai cũng nhận thấy diện mạo nông thôn của một huyện miền núi được thay đổi rõ nét. Với hệ thống đường giao thông nông thôn kiên cố hóa, các công trình hạ tầng xã hội được đầu tư, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng mang lại thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Người dân huyện Đức Linh tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Để có diện mạo mới này, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cả hệ thống chính trị huyện vào cuộc triển khai quyết liệt, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Trong đó, phải kể đến vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện. Để chương trình nhận được sự đồng thuận, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chủ trương xây dựng nông thôn mới được Mặt trận coi trọng. Từ việc vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn trăm ngàn m2 đất để làm đường, công trình dân sinh đến huy động hàng trăm tỷ đồng từ dân để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Mặt trận các cấp đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Như thực hiện các công trình phúc lợi, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có cơ chế hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng… Mặt trận còn tích cực tuyên truyền cho cán bộ, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập và phản ánh với cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả thông qua việc các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát động nhiều phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 3,1 tỷ đồng (chỉ tiêu giao 2,5 tỷ đồng). Từ nguồn quỹ này cùng với các nguồn hỗ trợ khác, đã xây mới 81 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về vốn để phát triển kinh tế, tặng BHYT, tặng quà nhân dịp lễ, tết… Từ đó, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện đến cuối năm 2018 giảm còn 2,15%.

Do tạo được “tiếng nói chung” giữa chính quyền và người dân nên chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đều được triển khai rất nhanh, hiệu quả. Tính đến nay, Đức Linh đã có 10/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 1 xã (Nam Chính) dự kiến đến cuối năm 2019 đề nghị tỉnh công nhận. Huyện đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới. Bước sang một giai đoạn mới, với yêu cầu nâng cao chất lượng tiêu chí, nhằm đảm bảo tính bền vững của kết quả xây dựng nông thôn mới và hướng đến xây dựng huyện Đức Linh là huyện nông thôn mới năm 2020. Để góp phần thực hiện mục tiêu, Mặt trận huyện sẽ sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát để đạt hiệu quả cao nhất.

BTO