Giám sát quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có nghị quyết thành lập đoàn giám sát về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018.

Đoàn sẽ do ông Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Mục đích nhằm xem xét, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, trong quá trình giải phóng mặt bằng, gồm thu hồi đất, công khai quy hoạch, cắm cột mốc, kiểm kê, áp giá đền bù, tái định cư…Trên cơ sở kết quả giám sát, sẽ kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách và giải pháp, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

BTO