Hiệu quả bước đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đức Linh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), thời gian qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại huyện Đức Linh đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện không ít những khó khăn, vướng mắc.

Một góc huyện Đức Linh.

Cùng với Phú Quý, Đức Linh hiện là địa phương thực hiện thí điểm đề án Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện. Bên cạnh đó, thực hiện tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, huyện cũng đã bố trí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ thành Ban Tổ chức – Nội vụ, hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra. Đồng thời, huyện cũng đã tiến hành sáp nhập Đài Truyền thanh – truyền hình với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; thực hiện sáp nhập được 19 trường học, giảm 9 trường so với trước; triển khai thực hiện đề án bố trí bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn khu phố…

Ông Nguyễn Văn Húy – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, qua hơn 7 tháng triển khai các đề án sắp xếp, cơ bản là thuận lợi. Hoạt động của các cơ quan hợp nhất vận hành và giải quyết công việc tốt hơn. Vai trò của người đứng đầu được phát huy và trách nhiệm hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các đề án đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm được đầu mối cơ quan cấp huyện, giảm số lượng lãnh đạo, khắc phục sự chồng chéo, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; giảm được một số khâu trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng, thuộc Huyện ủy và UBND huyện.

Tuy nhiên, do thực hiện thí điểm, lại chưa có sự hướng dẫn cụ thể từ trên, nên việc xuất hiện những khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đức Linh là không tránh khỏi. Điển hình như, do giữ vai trò là người đứng đầu cả cấp ủy và chính quyền địa phương nên áp lực công việc của Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện rất lớn. Hay đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra trực thuộc Huyện ủy và do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập. Khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng là đảm bảo, tuy nhiên khi thực hiện chức năng quản lý điều hành của Nhà nước thì sử dụng thể thức văn bản của Nhà nước lại bị vướng.  Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập khối lượng công việc của Ban Tổ chức – Nội vụ huyện rất lớn. Nhưng tổ chức bộ máy của ban chưa được củng cố hoàn chỉnh, nên việc quán xuyến tầm soát nhiệm vụ chưa bao quát, dẫn đến thực hiện công tác tham mưu còn lúng túng. Việc sử dụng thể thức văn bản hay sử dụng con dấu của ban này cũng còn có điểm chưa phù hợp với thực tiễn và không đúng quy định của Luật Ban hành văn bản khi thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vận hành của các tổ chức cơ quan được hợp nhất, sáp nhập chưa thực sự đảm bảo quy chế đề ra; tính lồng ghép trong những việc tương đồng chưa rõ ràng, thiếu tính hợp nhất…

Để tháo gỡ những khó khăn này, đảm bảo cho việc thực hiện nghị quyết của Đảng được  thuận lợi, mới đây làm việc với lãnh đạo huyện Đức Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh đã yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục quán triệt và chủ động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của những cơ quan hợp nhất, theo tinh thần: tiếp tục làm, rút kinh nghiệm, đánh giá, chủ động điều chỉnh những bất cập, vướng mắc cho phù hợp với thực tiễn. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo ngay với các cơ quan liên quan của tỉnh để có hướng dẫn giải quyết. Đồng thời huyện cũng cần củng cố bộ máy, tổ chức, biên chế, rà soát lại quy chế, quy trình làm việc để những cơ quan được hợp nhất, sáp nhập hoạt động hiệu quả, ổn định. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phù hợp để giảm tải cho đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện…

BTO