Thiết lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh vừa có quyết định thành lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung thuộc Công an tỉnh và huyện Đức Linh.

Thiết lập thêm 4 cơ sở cách ly t

Thiết lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung

BTO- Ban Chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh vừa có quyết định thành lập thêm 4 cơ sở cách ly tập trung thuộc Công an tỉnh và huyện Đức Linh.

Theo đó, thành lập 2 cơ sở cách ly tập trung thuộc Công an tỉnh tại nhà công vụ Phú Thủy và nhà công vụ 63 Cao Thắng. 2 cơ sở này có tổng quy mô 160 giường.

Riêng 2 cơ sở cách ly tập trung tại huyện Đức Linh, đóng tại Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao huyện Đức Linh và Cơ sở Trường THPT Đức Linh. 2 cơ sở này có quy mô 260 giường.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, UBND huyện Đức Linh chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung và bảo đảm các nguồn lực để thực hiện việc cách ly chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly y tế an tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và chỉ đạo tiến hành cưỡng chế y tế theo đúng quy định nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Nguyễn Luân