UBND Tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin bài báo “Suối Thị lại bị đầu độc”

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Báo Bình Thuận Online có đăng bài viết “Suối Thị lại bị đầu độc”,phản ánh: Suối Thị, nơi gắn liền với sinh kế của gần 20 hộ dân ở thôn Đại Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng… Dòng nước vốn trong xanh nay đã chuyển màu đen kịt, cá tự nhiên sống dưới suối chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc số 5379/UBND-KT ngày 19/12/2018, chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết cụ thể từng nội dung phản ánh của Báo Bình Thuận Online. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh chậm nhất ngày 28 tháng 12 năm 2018.

BTO