Xây dựng nông thôn mới: Giữ vững tiêu chí về điện

Theo Sở Công Thương, trên địa bàn Bình Thuận hiện có 96/96 xã (100% xã) đạt tiêu chí 4 – điện nông thôn, trong đó có 6 huyện đạt chuẩn tiêu chí điện huyện nông thôn mới là: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong.

Các vùng quê trên địa bàn tỉnh đều đã sử dụng điện lưới quốc gia.

Phát huy kết quả này, thời gian tới ngành sẽ nỗ lực góp phần giữ vững tiêu chí 4 – điện nông thôn cho tất cả 96 xã trên địa bàn tỉnh và 6 huyện đạt tiêu chí điện huyện nông thôn mới. Trong nửa cuối năm nay, ngành cũng tập trung hoàn thành thẩm tra, xác nhận tiêu chí 4 – điện huyện nông thôn của 2 huyện còn lại (Bắc Bình và Phú Quý) đạt tiêu chí về điện theo Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, phối hợp các địa phương và ngành điện tiếp tục đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn Bình Thuận nhằm duy trì, phát triển đối với những xã đạt tiêu chí 4 – điện nông thôn…

BTO